Elektropis

Elektropis to urządzenie elektryczne służące do znakowania metalowych elementów wyposażenia, mebli, narzędzi itp. (np. w numer ewidencyjny, nazwę oddziału, itd.). Urządzenie trwale znakuje wyroby stalowe, miedziane, mosiężne, aluminiowe. Działa na zasadzie spawarki lecz jedynie nadpala specjalną elektrodą wolframową cienką, wierzchnią warstwę metalu.

Obsługa elektropisu

Obsługa jest bardzo prosta, pisanie jest podobne do pisania zwykłym pisakiem, nie ma potrzeby stosowania odzieży ochronnej. Do wyboru są dwie moce wypalania: szerokość linii 1,0 mm i 1,7 mm. Znakowania nie usunie się podczas normalnego użytkowania, aby je usunąć trzeba materiał obrabiać pilnikiem lub obrabiarką. Materiał, przeznaczony do znakowania powinien być wolny od rdzy. Elektroda może być szlifowana, dla uzyskania lepszego rezultatu pracy.

Bezpieczeństwo pracy

Aby chronić siebie i innych pracowników, zaleca się używanie elektropisu według punktów bezpieczeństwa wymienionych w dołączonej intrukcji obsługi. Punkty bezpieczeństwa informują o ewentualnych zagrożeniach i dają wskazówki, w jaki sposób im zapobiegać.

Eksploatacja urządzenia

Elektropis nie potrzebuje przeglądów terminowych. Zużyte elektrody mogą być szlifowane. Zapasowe elektrody i groty dostępne w sprzedaży.

Gwarancja

Elektropis jest wielokrotnie testowany przy produkcji. Gwarantujemy poprawne funkcjonowanie urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Gdy elektropis przy odpowiednim użytkowaniu przestanie działać poprzez błąd konstrukcji czy wadę materiału będzie on naprawiony nieodpłatnie lub wymieniony na nowy. Gwarancja nabiera mocy od daty dostarczenia i tylko przy pokazaniu dokumentów zakupu. Gwarancja wygasa, jeśli osoby niepowołane poza producentem przeprowadzą prace serwisowe lub otworzą urządzenie. Kabel zasilający, jak i wszystkie inne elementy urządzenia mogą być wymieniane jedynie przez producenta. Otwieranie urządzenia dozwolone jest tylko przez producenta. Po otwarciu urządzenia wygasa gwarancja.

Pytania i zamówienia

Condor Tools Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 20B
65-364 Zielona Góra
tel. (68) 323 86 00
fax (68) 323 86 99
Condor Tools Sp. z o.o. - Kompleksowe zaopatrzenie techniczne

Dane techniczne

Zasilanie 230V AC, 50/60 Hz
Bezpieczniki T 0,63 A
Transformator według VDE 0550/0551
Maksymalny pobór 800 Watt
CE - Certyfikat według EMV
Zasilanie pracy 2 – 10 V AC
Elektrody pisemne (1,2mm i 1,5mm)
Maksymalny czas pracy 4 minuty

Wyposażenie

1. Elektropis
2. Płytka masująca z przewodem

3. Kolba do pisania z przewodem
4. 3 elektrody wolframowe 1,2 mm

stat4u